Colorlak Lak na nábytek A3141 lesklý 160 ml

Katalogový kód: CM34

skladem (1)
129,00 Kč

5,23 EUR

106,61 Kč bez DPH
Čárový kód: 8590198800336

Výrobce/distributor:COLORLAK, a.s.
Celá nabídka od výrobce

lak k lesklé nebo matné povrchové úpravě dřevěných předmětů

LAK NA NÁBYTEK je určen k lesklé nebo matné povrchové úpravě dřevěných předmětů a k opravám lakovaného nábytku v interiéru.
Lak slouží také např. pro bezbarvé (ochranné) nástřiky různých dekoračních předmětů, suchých vazeb a travin.
Lak nelze použít na dřevo ošetřené voskem nebo voskovými pastami a olejovými nebo syntetickými laky.
Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu!


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016