HB Body sprej 900 vosk do dutin 400 ml

Katalogový kód: YZ95

skladem (4)
162.80 Kč

6.26 EUR

134.59 Kč bez DPH
Čárový kód: 5203473513014

Výrobce/distributor:HB Body S.A.
Celá nabídka od výrobce

Izolační hmota s vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku. Snadno se aplikuje do dutin karoserie (dveře, prahy, sloupky). Má vysokou vzlínavost a je odolná vůči vysokým teplotám. Používá se až po nanesení barvy. Rychle schne. Nanáší se speciální stříkací pistolí (Body USB) tlakem 5-6 barů.


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016