Celox C2001/1100 šedá střední 0,75 l

Katalogový kód: QX91

skladem (2)
279,00 Kč

11,06 EUR

230,60 Kč bez DPH
Čárový kód: 8590198058003

Výrobce/distributor:COLORLAK, a.s.
Celá nabídka od výrobce


- C 2001 CELOX je rychleschnoucí barva vhodná k barevné úpravě dřevěných předmětů - židlí, nábytku apod. a kovů (opatřených základní antikorozní barvou, např. S 2003) pro venkovní i vnitřní použití;

- C 2001 je vhodná k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou;

- CELOX není vhodný pro nátěry u kterých je vyžadována světlostálost a odolný vůči působení pohonných hmot.

Přednosti

rychlé zasychání;   

určeno i k leštění.

Nanášení: Stříkáním při teplotě 15-25 °C a relativní vzdušné vlhkosti do 75 %. Barva zasychá do 15 minut, proschlá a dalšího nánosu je schopná za 1-2 hodiny při teplotě kolem 20 °C. Nanáší se ve 3-5 vrstvách. Pokud chcete nátěr leštit, doporučujeme 5 hodin po nánosu poslední vrstvy za mokra brousit brusným papírem č. 320-400 a poté dokončit brusnou a leštící pastou.

Ředidlo: C 6000, C 6500 

Teoretická vydatnost: 5,0-9,0 m² v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 30 µm z 1 kg vrchní barvy, resp. 5,0-9,5 m² z 1 litru vrchní barvy (dle odstínu).


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016