Drostra.czPro stavbu a důmMořidla, napouštědla

Dulux Xyladecor Xylamon HP impregnační základ 2,5 l

Katalogový kód: EB98

skladem (12)
600.80 Kč

24.35 EUR

496.45 Kč bez DPH
Čárový kód: 4000729079345

Výrobce/distributor:ICI Commenda ČR, s.r.o.
Celá nabídka od výrobce


yladecor Xylamon je prostředek k hubení červotočů a dřevokazného hmyzu. Je to konzervační kapalný přípravek na ochranu dřeva na bázi rozpouštědel. Následně působí jako preventivní prostředek proti napadení hmyzem. Není určen pro použití na dřevo v přímém styku s půdou a vodou (vodní a mořské prostředí). Nedoporučujeme ho aplikovat na včelíny, sauny a dřevo ve sklenících.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1 Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2.

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016