Drostra.czPro stavbu a důmTvrdidla, iniciátory

Tvrdidlo pro epoxidové barvy S7300 2kg

Katalogový kód: YU23

není skladem
400.50 Kč

15.4 EUR

331.00 Kč bez DPH
Čárový kód: 8594024099390

Výrobce/distributor:STACHEMA CZ s.r.o.
Celá nabídka od výrobce

Tvrdidlo S 7300 je určeno k vytvrzování dvousložkových epoxidových nátěrových hmot. Předepsaný mísící poměr je uveden v návodu k použití příslušných nátěrových hmot.

Poměry tužení jsou uvedeny u jednotlivých epoxidových nátěrových hmot, pro které je tvrdidlo doporučováno.

Příklady mísících poměrů: hmotnostní poměry objemové poměry

Tvrdidlo S 7300 : S 2300 a varianta HB 17 : 100 1:4 25:100

Tvrdidlo S 7300 : S 2321 pro ČSN odstíny 36 : 100 1:1,9 53:100

Tvrdidlo S 7300 : S 2321 pro RAL odstíny 26 : 100 1: 2,6 38,4:100

Tvrdidlo S 7300 : S 2322 dle odstínu, uvedeno v TAL pro S 2322Výstražné symboly nebezpečnosti:
Akutní toxicita, kategorie 4 Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016