Tento web používá soubory cookie
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete pokračovat v používání stránky, budeme předpokládat, že jste spokojeni s přijímáním všech souborů cookie na této stránce.

Dinitrol 501 FC lepidlo na autosklo 1 hod. 310 ml

Katalogový kód: AND86

skladem (3)
218,40 Kč

9,37 EUR

180,45 Kč bez DPH
Čárový kód: 4046085120642

Výrobce/distributor:Dinol GmBH
Celá nabídka od výrobce

Dinitrol 501 FC je ?hodinové? lepidlo autoskel, které je rovněž? využ?íváno pro konstrukční lepení v autoprumyslu (nástaveb, kabin a pod.) v případech nejvyš??ího namáhání. Dinitrol 501 FC je kvalita lepidla pou?žívaná v prvovýrobě pro zasklívání nových vozidel a je plně doporučena i pro servisní opravy. Při lepení autoskel případně při konstrukčním lepení je nutno použ?ívat i navazující pomocné materiály viz dále. Plný pracovní postup je zárukou kvality a ž?ivotnosti lepeného spoje. Aplikace je jednoduchá pomocí obvyklých pomůcek a nářadí. Lepidlo má úplnou tvarovou stálost po aplikaci (v nevyzrálém stavu), tvoří jen krátký ?vlas? a rychle zraje vlivem vzduš?né vlhkosti. Ve vyzrálém stavu pak vykazuje vysokou odolnost proti stárnutí a ultrafialovému záření, je přelakovatelné, nekorozivní a čichově neutrální.

Oblast použ?ití:
Dinitrol 501 FC - je hodinové lepidlo autoskel určené pro lepení čelních, postranních a zadních autoskel osobních a nákladních aut, autobusů, průmyslových
vozidel atd.
- je ?rychlé konstrukční vysokopevnostní lepidlo použ?ívané pro lepení nejvíce namáhaných sestav kabin vozidel a autobusu, nástaveb automobilu, dráž?ních vozidel apod., kde je třeba zrychlený proces zrání.

Aplikace:
Lepení autoskel
Příprava autoskla (nového)
- plochu autoskla očistěte obecným čističem od mastnot (např. DINITROL 7250) keramický sítotisk o?šetřete přípravkem DINITROL 520 CLEANER-ACTIVATOR systémem ?nanést a setřít?
- naneste podkladovou vrstvu DINITROL 530 GLASPRIMER (několikanásobné zvý?šení přilnavosti a zachycení UV záření) a nechejte ji cca 10 min zaschnout
- autoskla opatřená z výroby RIM-páskem vy?žadují před lepením o?etření RIM-pásku pomocí DINITROL 540 REACTIVATOR. Povrch RIM-pásku se potře souvislým
filmem a nechá se zaschnout. Shodně se postupuje, pokud potřebujeme lepením navázat na jakýkoli zvětralý polyuretan.
Příprava příruby karoserie
- na místech, kde není původní pevná housenka lepidla, odstraňte mechanicky rez a volné části lepidla, očistěte celou přírubu včetně lakovaných částí pomocí DINITROL 520 CLEANER-ACTIVATOR, naneste podkladovou vrstvu DINITROL 530 GLASPRIMER
- původní housenku lepidla odřízněte pomocí dláta nebo no?že na sílu cca 1 mm a takto získanou čistou plochu ji? nijak neo?etřujte !!! Pak naneste lepidlo na připravenou plochu autoskla (nebo případně karoserie) a vlož?te autosklo do rámu karoserie. Distančními podlo?kami je nutno zajistit správnou sílu lepidla po ztvrdnutí, která má činit minimálně cca 3 mm. Pokud lepíte původní autosklo na něm? dr?ží stará housenka lepidla, pak ji těsně před lepením seříznite dlátem na sílu cca 1 mm a přímo naneste polyuretan. Nepou?žívejte na takto seříznutou vrstvu polyuretanu ani DINITROL 520 Cleaner, ani DINITROL 530 Glassprimer !!!
Konstrukční lepení se provádí podle naprosto obdobných zásad s tím, ?že před použ?itím DINITROL 520 CLEANER-ACTIVATOR předchází:
- mechanické oči?tění a zdrsnění povrchu SCOTCHBRITEM, smirkovým papírem nebo např. FLEX-bruskou
- DINITROL 530 GLASPRIMER je nahrazen přípravkem DINITROL 550 MULTIPRIMER případně čirým DINITROL 560 PVC ACITVATOR resp. DINITROL 625.

Obecné zásady
- Teplota zpracování od +5 °C do max. +35 °C.
- Lepené dílce i použ?ité materiály musí mít teplotu pracovi?tě tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vzduš?né vlhkosti v průběhu lepení.
- DINITROL 530 GLASPRIMER i DINITROL 550 MULTIPRIMER obsahují usazující se pevné částice a je tedy nutno je před pou?žitím důkladně promíchat pomocí vlož?ených
míchacích kuliček.
- Nevytvrzené lepidlo se může odstranit pomocí DINITROL 585 a tvarovat pomocí DINITROL 300. Ztvrdlé lepidlo se nechá odstranit pouze mechanicky.
- Veš?keré použ?ívané materiály jsou hygroskopické (pohlcují vzduš?nou vlhkost) a z toho duvodu je nutno obaly bezodkladně zavírat a skladovat v suchu.
- Výrobce garantuje dokonalý výsledek lepení jen při pou?žití úplného systému lepení DINOL (Cleaner, Glassprimer a navazující lepidlo) a dodrž?ení postupu aplikace viz dříve.
Připravenost vozidla k jízdě: v závislosti na teplotě a atmosférické vlhkosti po 1 hod.

TECHNICKÁ DATA:
Barva: černá
Báze: polyuretan
Tekutost: 40-55 g/min
Hustota cca.: 1,2 g/ cm3
Doba tvoření kůže cca.: 15-?20 min při 23°C a 50% relativní vlhkosti
Tvrdost Shore A (DIN 53505) cca.: 52
Poměrné prodlouž?ení při přetrž?ení (DIN 53504) cca.: 700%
Pevnost v tahu (DIN 53504) cca.: 10 N/ mm2
Pevnost v trhu cca.: 12 N/ mm2
Pevnost v tahu při 100% prodlou?žení cca.: 1,85 MPa
Střiž?ný modul při 10% deformaci cca.: 1,1 MPa
Pevnost ve střihu 3h: 0,9 MPa
24h 4,0 Mpa
168h 7,5 MPa
Teplota zpracování: +5°C - +35°C
Tepelná odolnost: -40°C - +90°C, krátkodobě a? +120°C
Doba odjezdu vozidla s 1 aibagem: 1h
s 2 airbagy 3h
Předběž?ný nátěr: Dinitrol 520 a 530 (550)
Viskozita: pastovitá
Skladování: Při chladném a suchém skladování neotevřené cca.: 12 měsíců. Chránit před slunečním světlem. Neskladovat při teplotách vyš??ích než? + 25°C.


Výstražné symboly nebezpečnosti:
Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické  cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat.  1

+420 728 216 316
obchod@drostra.cz
© Drostra.cz, 2016